Dr. Geert De Rijcker
Uit De Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging:

Hij werd geboren in Blankenberge op 23 januari 1901 en stierf in Gent op 9 november 1940.

Geert De Rijcker studeerde aan de Leuvense en vervolgens aan de Gentse universiteit, waar hij tot arts promoveerde.

Op 18 januari 1930 vestigde De Rijcker zich als geneesheer te Stekene.

De Rijcker werd te Leuven in 1927 verkozen tot preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV). Aan de Gentse universiteit slaagde hij erin om als preses tussen 1927 en 1929 de tanende Gentse afdeling van het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond (AVHV)nieuw leven in te blazen en in Vlaams nationale zin te radicaliseren. Ook stichtte hij het AVHV blad Den Uyl en was hij in 1928-1929 voorzitter van het algemeen AVHV hoofdbestuur. De Rijcker was verder de inspirator achter de hernieuwde oproep tot ongenadige boycot van de Vlaamse afdelingen van de Nolf universiteit (onderwijs) en de drijvende kracht achter de ‘ anti-30’-acties tegen BelgiŽ in het kader van de viering van het honderdjarige bestaan van het land) van de Vlaamse studenten. Reeds afgestudeerd en gehuwd (in 1929) nam hij op 8 januari 1930 nog het initiatief tot de reorganisatie van het gehele AVHV. Hij wenste een inniger verbondenheid met de verschillende takken en een blijvend contact met de afgestudeerden.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen te Stekene op 9 oktober 1932 was hij aanvoerder van een katholieke Vlaamse groepering en werd hij verkozen. In 1938 Bleef de Rijcker aanvoerder van zijn lijst, die nu het Katholiek Vlaamsche Nationaal Blok werd genoemd. Gesteund door zijn dorpsgenoot Victor Leemans, zijn streekgenoot Jan Seghers, toenmalig VNV volksvertegenwoordiger voor Sint-Niklaas, en Gerard de Paep, toenmalig bestendig afgevaardigde van het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) voor Oost-Vlaanderen, werd hij en een medestander verkozen.

In 1935 werd de Rijcker benoemd tot VNV-arrondissementsleider voor Sint-Niklaas. Voor de parlementsverkiezingen van 1936 en 1939 stond hij telkens op de Vlaams Nationaal Blok lijst.


Geert De Rijcker, 10 preses van het AVHV.Tekst (OCR)
Graf te Stekene.